Samoocena a poczucie własnej wartości często jest uznawane za jedno i to samo. Z praktycznego punktu widzenia są jednak znaczne różnice. Te pojęcia też mają podobieństwa. Po co to rozróżniać? Ma to całkowite uzasadnienie, gdy ktoś ma bardzo niskie poczucie własnej wartości. A właściwie, gdy potrzebuje budować je niemalże od zera. Wówczas rozróżnienie, samoocena a poczucie własnej wartości, będzie miało istotne zanczenie.

W tym artykule:

 • znajdziesz odpowiedź na pytanie: Czy poczucie własnej wartości to synonim samooceny?
 • poznasz różnice pomiędzy poczuciem własnej wartości, a samooceną
 • poznasz podobieństwa między tymi pojęciami

Jeśli chcesz poradzić sobie z niskim poczuciem własnej wartości, możesz natrafić na informację, że wystarczy popracować nad samooceną. Nawet są kuszące szkolenia w tym temacie. Może już je masz za sobą i doświadczasz, że wcale nie czujesz poczucia własnej wartości. Przecież rzeczywiście masz wyższą samoocenę. Jest wiele żródeł, które uważają, że samoocena a poczucie własnej wartości, to jedno o to samo. Dziś się rozprawię z tymi pojęciami. Patrząc na nie pod kątem praktycznym, z perspektywy wieloletniej pracy trenerskiej z poczuciem własnej wartości, to jednak nie to samo.

Czy poczucie własnej wartości to synonim samooceny?

Z praktycznego punktu widzenia poczucie własnej wartości nie jest synonimem samooceny. Wiem, że są takie nurty psychologiczne, które w ten sposób ujmują ten temat. Przedstawię Ci podejście do tego tematu ze strony praktycznej rozwoju osobistego.

Samoocena jest ważnym elementem poczucia własnej wartości, ale jest błędem spłycenie tego aspektu tylko i wyłącznie do samooceny. To są jednak dwie różne kwestie w rozwoju osobistym. Żeby lepiej Ci to wytłumaczyć pokaże to na przykładzie.

Wiesz, że istnieją zaburzenia osobowości, które charakteryzują się wysoką samooceną, która nie ma pokrycia w rzeczywistości? Przykładowo narcystyczne zaburzenie osobowości ma tę charakterystykę. Przedstawię Ci skrajny przypadek pana X, który będąc bezrobotnym myślał o sobie, że jest wielkim pisarzem. Mówił, że wszyscy dookoła są winni temu, że wylądował na ulicy. Uważał, że tylko on ma rację, nie był w stanie przyjąć żadnej krytyki. Charakteryzowały go zarozumiałość i wywyższanie, z jednoczesnym poniżaniem i atakowaniem innych. Ten człowiek miał bardzo wysoką samooceną, ale nie miał żadnego poczucia własnej wartości. Objawiało się to u niego bardzo agresywną reakcją na jakiekolwiek zwrócenie uwagi.

Posłuchaj podkastu o przyczynach
niskiej samooceny

Jak widzisz trudno tutaj o utożsamianie poczucia własnej wartości z samooceną. Jak myślisz, czy osoba z prawdziwym poczuciem własnej wartości, będzie się tak zachowywać jak pan X?

Dlatego teraz poznasz różnice pomiędzy dwoma tymi pojęciami. 

Różnice pomiędzy samooceną a poczuciem własnej wartości

Samoocena

 • to umiejętność oceniania siebie, która wynika z poczucia własnej wartości w kontekście tego, jak o sobie myślimy
 • samoocena może być zawyżona, wysoka, niska, negatywna, pozytywna, wspierająca, niszcząca, fałszywa, prawdziwa
 • charakteryzuje się skrajnością emocjonalną: wysoka samoocena – radość, entuzjazm, ekscytacja; niska samoocena: smutek, zazdrość, złość
 • może być fałszywa i zawyżona nieadekwatnie do rzeczywistości
 • niskie poczucie własnej wartości jest utożsamiane z niską samooceną, w tym przypadku to są synonimy
 • wysoka samoocena oparta na poczuciu własnej wartości, dodaje energii na co dzień do zmierzenia się z trudnościami i problemami,
 • wysoka samoocena to też pozytywny styl myślenia o sobie, tzw. wiara w siebie i swoje możliwości

Poczucie własnej wartości

 • wieloaspektowość, ma takie elementy jak np.:
  • samoocena
  • akceptacja siebie
  • obraz siebie i swojego ciała
  • poznanie siebie
  • asertywność
  • przekonania
 • bardziej mówimy o tym, że albo ma się poczucie własnej wartości albo nie
 • jest bardziej stanem złożonym, postawą, wynika z głębokich przekonań o sobie
 • charakteryzuje się zrównoważeniem emocjonalnym
 • opiera się na prawdzie i samopoznaniu
 • wynika z samego faktu, że każdy człowiek, który istnieje ma wartość
 • osoba, która posiada poczucie własnej wartości ma świadomość swojej godności, szacunku do siebie, pokory i pewności siebie
 • stabilne poczucie własnej wartości przekłada się na dobre relacje, lepsze radzenie sobie ze stresem i spokojniejsze życie

Podobieństwa między tymi pojęciami

 • samoocena jest częścią poczucia własnej wartości i daje istotną informację o tym, czy to poczucie w sobie mamy czy nie
 • niska samoocena często jest utożsamiana z niskim poczuciem własnej wartości i w tym aspekcia to są synionimy
 • często dla uproszczenia sprawy się używa zamiennie poczucie własnej wartości a samoocena
 • samoocena jest objawem przekonań i poczuci własnej wartości:
  • wenętrznie (myśli)
  • zewnętrznie (słowa, czyny, emocje)

Jak widzisz samoocena jest ważna! Jednak jeśli zaczniemy pracę nad samooceną, a ominiemy przepracowanie przekonań, to przy najbliższej okazji wyjdzie to w postaci negatywnych emocji. Może być tak, że ćwiczysz pozytywne myśli o sobie, ale w sytuacji porażki, krytyki, odrzucenia, samoocena nie będzie wystarczająca. Nieuświadomione oraz nieprzepracowane, negatywne przekonania wyjdą na wierzch.


Poczucie własnej wartości a samoocena – podsumowanie

Lubię podsumowania. Porządkują wiedzę i podkreślają to, co najważniejsze. Zatem w kilku punktach najważniejsze aspekty tego wpisu:

 • istnieje synonim niska samoocena w stosunku do niskiego poczucia własnej wartości
 • z praktycznego podejścia do tematu samoocena to nie jest to samo co poczucie własnej wartości
 • samoocena jest ważnym aspektem poczucia własnej wartości
 • samoocena to objaw w postaci i myśli głęboko osadzonych przekonań na własny temat, a one są funadmentalne dla poczucia własnej wartości

Życzę Ci silnego i prawdziwego poczucia własnej wartości!