Wartości wskazują właściwą drogę życiową na wielu jego obszarach. Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego wartości są tak istotne?
  • Czym są i jaki jest ich podział?
Czym są wartości i dlaczego są tak istotne?

Widzę jak wiele osób żyje trochę bezmyślnie z dnia na dzień. Jakoś intuicyjnie wiedzą, co jest ważne w życiu, ale nie mają tego jasno określonego. W wielu sytuacjach postępują całkowicie wbrew sobie. Wartości są szalenie ważne w pracy nad własną asertywnością. 

ZNACZENIE WARTOŚCI

Zagubienie ludzi zatacza coraz szersze kręgi. Wiele osób nie wie co ma robić w życiu, czują się ograniczeni, zatrzaśnięci w jakiejś pułapce, błądzą i nie potrafią odnaleźć właściwego kierunku. Często szukają pomocy na oślep, zaczynają podejmować różne praktyki typu wróżenie, szukanie szamanów czy magów, które przynoszą szkodę i powiększają chaos.

Bez trudno jest określić swoje cele, uporządkować życie, podjąć pracę nad sobą, mieć silną wewnętrzną motywację czy określić ważność swoich potrzeb, działań i postępowania. Od stuleci ludzie kierujący się wartościami w życiu osiągali sukcesy, pokonywali najgorsze przeszkody, dokonywali wielkich czynów i dzieł, mieli odwagę by realizować swoje marzenia.

CZYM SĄ WARTOŚCI?

Skoro już wiesz jak ważne są wartości to warto im się bliżej przyjrzeć. Trzeba wiedzieć, że pojęcie wartości może być rozpatrywane z różnych aspektów, gdyż zajmują się nimi takie nauki jak psychologia, socjologia, teologia, pedagogika. Poniżej przytaczam taką definicję, która moim zdaniem jest najprostsza do zrozumienia.

DEFINICJA WG. JANA SZCZEPAŃSKIEGO

dowolny przedmiot materialny lub idealny, ideę lub instytucję, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu ważną rolę w swoim życiu, dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus.

Jan Szczepański

PODZIAŁ WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE

Nie zmieniają się przez większość naszego życia. Gdy je świadomie obierzesz staną się podstawą do budowania Twoich działań, wyznaczania celów, podejmowania decyzji i ukierunkowania życia. To Ty decydujesz, co będzie dla Ciebie fundamentalnie ważne. 

Np. Taką wartością może być wiara umocniona po nawróceniu, gdy ktoś sam świadomie w wolności podejmuje praktyki wiary.

CZASOWE

Wpajane są od dziecka przez autorytety, rodziców, nauczycieli, grupę rówieśniczą. Generalnie dorastając część z nich odrzucasz lub zastępujesz.  Do tej grupy należą też takie które były istotne tylko na jakimś etapie życia.

Np. Dla kogoś w okresie studiów ważna była zabawa, ale po ich skończeniu istotna jest praca.

DEKLAROWANE

Te, o których mówisz lub myślisz, że się nimi kierujesz, ale w praktyce jest inaczej. To trochę takie rzucanie słów na wiatr. Czasami dopiero w konkretnych sytuacjach możesz takie deklaracja zdemaskować.

Np. Ktoś twierdzi, że dla niego wartością jest prawda, a przy najbliższej okazji kłamie bez oporów.

REALIZOWANE

Są przeciwieństwem do deklarowanych. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem bez podstępu, który uznając jakąś wartość postępuję zgodnie z jej wytycznymi. Np. Jeśli twierdzi, że jest uczciwy to nie będzie kradł, ale również nie będzie jeździł bez biletu.


Kiedy już wiesz, jak ważne są wartości to czas najwyższy je poznać i zacząć żyć w zgodzie z nimi. Zapraszam Cię do artykułu w tym temacie, który znajdziesz po kliknięciu w poniższy guzik.