ZNIECZULICA. CHOROBA XXI WIEKU…

Uczucie strachu, lęk o własne zdrowie czy swojej rodziny wielokrotnie uniemożliwia ludziom podjęcie decyzji o słusznym i właściwym postępowaniu. Absolutnie nie chcę tutaj tłumaczyć zjawiska znieczulicy, gdyż się totalnie z nim nie zgadzam! Próbuję zrozumieć co może powstrzymywać innych przed udzieleniem pomocy potrzebującym, aczkolwiek próby te nie pozwalają mi na akceptację braku reakcji i obojętność, gdy obok nas cierpi człowiek… To zdarzenie jest wspomnieniem Więcej…