Inteligencja emocjonalna, budowanie relacji, akceptacja ciała i uzdrawianie perfekcjonizmu. Cztery dziedziny, w których mogę Ci pomóc, jako specjalista. Poniżej przedstawiam Ci szczegółowe aspekty tych dziedzin, w których mogę pomóc.

[tx_spacer size=”24″]

[tx_heading style=”default” heading_text=”Inteligencja emocjonalna” tag=”h1″ size=”25″ margin=”24″ align=”center”]

Inteligencja emocjonalna wg. słownika psychologii: „Są to zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, zdolności motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi.”

Właściwe zarządzanie emocjami jest bardzo wysokim atutem i nie chodzi wcale tutaj o opanowywanie gniewu czy zakładanie maski osoby wiecznie szczęśliwej. Do elementów inteligencji emocjonalnej zalicza się: samoświadomość, samoregulację, motywację i umiejętności społeczne.

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Samoświadomość” icon=”fa-leaf”][/tx_services][/tx_column]

[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • świadomość emocjonalna, czyli znajomość i rozumienie swoich stanów wewnętrznych, doświadczeń, rozróżnianie uczuć, emocji i nastroju
 • prawdziwa samoocena, czyli świadomość swojej wartości w zgodzie z faktami. Szczególnie, gdy jest zawyżona, jak to bywa w przypadku perfekcjonizmu
 • tzw. wiara w siebie, czyli zdrowe poczucie własnej wartości, świadomość swoich talentów, możliwości, umiejętności, wiedzy. Praca nad swoją samooceną w przypadku, gdy jest zaniżona.

[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Samoregulacja” icon=”fa-leaf”][/tx_services][/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • samokontrola w rozumieniu, jako umiejętność zarządzania swoimi stanami wewnętrznymi, potencjałem, panowanie nad swoimi impulsami, a szczególnie nad emocjami
 • moralność, czyli zachowanie norm uczciwości i prawości,
 • sumienność,
 • zdolność łatwego dostosowywania się do zmian,
 • innowacyjność

[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Motywacja” icon=”fa-leaf”][/tx_services][/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • umiejętność osiągania celów
 • odkrycie swojej głębokiej, wewnętrznej motywacji
 • zaangażowanie emocjonalne,
 • inicjatywa,
 • optymizm

[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Empatia” icon=”fa-leaf”][/tx_services][/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • umiejętność współczucia, czyli uświadomienie i rozumienie uczuć, potrzeb czy cierpienia innych
 • okazywanie wsparcia innym

[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Umiejętności społeczne” icon=”fa-leaf”][/tx_services][/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • pozytywne wpływanie na innych
 • zdolności negocjacyjne oraz arbitralne, czyli dochodzenie do porozumienia, łagodzenie sporów
 • zdolności przywódcze, czyli wypracowanie w sobie cech typowych dla prawdziwego lidera
 • tworzenie więzi,
 • współpraca i współdziałanie,
 • dobre działanie w zespole

[/tx_column]
[/tx_row]

Coaching emocji obejmuję pracę właśnie nad tzw. umiejętnościami miękkimi, które wchodzą w skład inteligencji emocjonalnej. Nie jestem terapeutką, więc nie zajmuję się emocjami pod kątem chorób psychicznych. W swojej pracy nad zarządzaniem emocjami wykorzystuję kilka metod, o których więcej możesz przeczytać w portfolio. Świadome wykorzystanie inteligencji emocjonalnej może Ci pomóc szczególnie w osobistym rozwoju, pracy zawodowej czy relacjach społecznych.

[tx_spacer size=”24″]

[tx_heading style=”default” heading_text=”Praca nad sobą w kontekście wzrastania relacji miłości w związku damsko-męskim” tag=”h1″ size=”25″ margin=”24″ align=”center”]

Dobre budowanie relacji z innymi ludźmi od zawsze było sztuką na wysokim poziomie. Szczególnie, gdy te relacje dotyczyły pary mężczyzny i kobiety, a we współczesnych czasach jest to jeszcze bardziej utrudnione. Mamy do czynienia z niesamowitą skalą rozwodów i rozpadów związków. Ludziom brakuje siły charakteru, by walczyć o swój związek. Zazwyczaj liczą na to, że to ta druga osoba się zmieni. Dlatego ja odwracam kota ogonem i mówię, że o relacje należy zadbać wcześniej, a nie dopiero w momencie kryzysu.

W pracy nad budowaniem relacji wykorzystuję ćwiczenie z kapeluszami Edwarda de Bono, które może Ci pomóc spojrzeć na swój związek czy sytuację z różnych stron skupiając się na konkretnym aspekcie. Oryginalnie ćwiczenie dotyczy sposobów myślenia z różnych perspektyw. Pomaga to klientom na odkrycie potencjału, jaki w nich drzemie i znalezieniu sposobu na wykorzystanie możliwości, o których nawet nie mieli pojęcia.

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • zrozumienie i określenie prawdziwych wymagań wobec drugiej osoby w związku
 • wyprostowanie fałszywych i nierealnych oczekiwań,
 • uświadomienie i rozróżnienie swoich potrzeb, które można zaspokoić samodzielnie oraz takich, które wymagają wspólnego zaspokojenia z drugą osobą

 

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Oczekiwania” icon=”fa-heart”][/tx_services][/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • zrozumienie siebie nawzajem w związku
 • ćwiczenia na komunikację
 • zrozumienie różnic płci
 • budowanie obopólnego szacunku

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Komunikacja” icon=”fa-heart”][/tx_services][/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • otworzenie na miłość i poradzenie sobie z samotnością
 • aktywne szukanie drugiej osoby, czyli zadbanie o swój rozwój i przygotowanie do dobrego związku
 • „mój ideał”, czyli realne określenie cech potencjalnego partnera/ partnerki przed wejściem w związek

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Dobra strona samotności” icon=”fa-heart”][/tx_services][/tx_column]
[/tx_row]

 

[tx_spacer size=”24″]

[tx_heading style=”default” heading_text=”Praca nad relacją skierowaną ku sobie, ze szczególnym uwzględnieniem ciała” tag=”h1″ size=”25″ margin=”24″ align=”center”]

Pamiętam, jak izolowałam się od ludzi, z powodu mojego ciała. Czułam się w nim gruba, brzydka i niekochana, co powodowało, że moje poczucie własnej wartości było bardzo niskie. Katowałam się dietami, ćwiczeniami i nic nie pomagało. Różnicę w wyglądzie i figurze zauważyłam dopiero, kiedy zmieniło się moje psychiczne nastawienie do własnego ciała. Wtedy zrozumiałam, że akceptacja siebie i okazywanie sobie dobrych uczuć jest podstawą w zmianach zewnętrznych.

Mam świadomość skali braku akceptacji swojego ciała wśród Polek. Wiem, że nawet te, które do tego się nie przyznają potrzebują świadomości swojego ciała, nauczenia się go, poradzenia sobie z cierpieniem czy chorobą. W jakich aspektach mogę Ci pomóc w akceptacji Twojego ciała?

[tx_row]

[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Tożsamość swojego ciała” icon=”fa-eye”]

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • rozumienie pojęcia tożsamości cielesnej
 • ciało, jako integralna część człowieka
 • rytm i harmonia w naszym ciele
 • budowanie zdrowej relacji do własnego ciała

[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]

[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Wizerunek psychiczny swojego ciała” icon=”fa-eye”]

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • zrozumienie pojęcia „body image”, czyli wizerunku psychicznego naszego ciała
 • poradzenie sobie z fałszywym obrazem siebie i swojego ciała[/tx_column]
  [/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Akceptacja ciała w kontekście relacji z innymi ludźmi” icon=”fa-eye”]

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • przełamanie własnych kompleksów w kontakcie z innymi ludźmi
 • zrozumienie wpływu wyglądu zewnętrznego we społeczeństwie
 • wzrost poczucia własnej atrakcyjności
 • poradzenie sobie z poczuciem wstydu związanym z seksualnością w małżeństwie

[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_divider size=”24″]

[tx_services style=”default” title=”Akceptacja ciała i jego zdrowie” icon=”fa-eye”]

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

[tx_spacer size=”24″]

 • okazywanie szacunku do swojego ciała
 • zrozumienie wpływu stanów wewnętrznych (emocji, uczuć, stresu) na nasze ciało i jego zdrowie
 • umiejętność słuchania własnego ciała oraz dbania o nie
 • motywacja do zdrowego stylu życia i zmian ku temu

[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_spacer size=”24″]

[tx_heading style=”default” heading_text=”Zdrowy perfekcjonizm” tag=”h1″ size=”25″ margin=”24″ align=”center”]

Jak bardzo niszczący może być perfekcjonizm wie każda osoba, która się z nim zmaga. Wieczne napięcie i wymagania od siebie. Surowe osądy własnej pracy. Przepracowywanie się i brak spontaniczności. Sztywność w relacjach z innymi ludźmi. To tylko niektóre problemy perfekcjonistów. Jednak perfekcjonizm ma też swoje plusy, a złagodzony może przynieść wiele korzyści dla samego perfekcjonisty, jak i jego otoczenia. Mogę Ci pomóc, jeśli Twój problem to właśnie perfekcjonizm.

[tx_divider size=”24″]

Zapraszam do wspólnej pracy. Jeśli chcesz poznać moją ofertę to napisz do mnie:

lidia.luna@leurien.com